Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Jubileusz Pracodawców

k00059107

Trzej prezydenci RP 25-lecia. Od lewej: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

 

Kiedy 20 grudnia 1989 roku w gdańskim oddziale Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa odbywało się zebranie założycielskie Gdańskiej Rady Dyrektorów, jej uczestnicy zapewne nie przewidywali, że biorą udział w wielkiej sprawie, która na dziesięciolecia zorganizuje aktywność pracodawców i wyznaczać będzie standardy ich działalności. Tego dnia akces do Gdańskiej Rady Dyrektorów zgłosiło dwudziestu dyrektorów wiodących przedsiębiorstw państwowych Wybrzeża Gdańskiego. Wkrótce zaczęli dołączać kolejni.

 

następnych latach nastąpiły kolejne wydarzenia w historii tej organizacji. 29 listopada 1990 roku już sześćdziesięciu dyrektorów zmieniło nazwę z Gdańskiej Rady Dyrektorów na Gdańską Radę Pracodawców, co zmierzało do podkreślenia jej roli i charakteru zbieżnego z podobnymi organizacjami pracodawców na Zachodzie. Jej przedstawiciele brali aktywny udział w wydarzeniach życia gospodarczego kraju i na arenie międzynarodowej. Z kolei w roku 2010 Gdański Związek Pracodawców zmienił nazwę na Pracodawcy Pomorza, jednocześnie przyjmując nowe logo, a przede wszystkim wizerunek i sposób działania zorientowany na uaktywnienie członków. W krótkim czasie Pracodawcy Pomorza zorganizowali swe oddziały praktycznie na terenie całego województwa pomorskiego, stając się autentycznym, niekwestionowanym reprezentantem środowisk gospodarczych Pomorza we wszystkich rodzajach aktywności. Od początku tej historii minęło właśnie ćwierć wieku.

 

Jubileuszowa Gala 25-lecia Pracodawców Pomorza odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Przybyło na nią około tysiąca gości z kraju i zagranicy, a wśród nich przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, reprezentanci środowiska gospodarczego, naukowego i kultury, przewodniczący innych organizacji pracodawców, związków zawodowych, biznesmeni. Zaproszenie przyjęli również goście specjalni, byli prezydenci Polski: Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa oraz Bronisław Komorowski. Prezydent RP Andrzej Duda przysłał list z gratulacjami.

 

t00064450

Odznaczeni politycy wraz z gospodarzami Gali. Od lewej: Jerzy Jerkiewicz, Ryszard Jan Kurylczyk, Paweł Orłowski, Henryk Ogryczak, Janusz Lewandowski, Zbigniew Canowiecki, Edmund Wittbrodt, Jan Kozłowski, Katarzyna Hall i Bogdan Borusewicz.

 

t00064461

Od lewej: prof. Henryk Krawczyk były rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik rektor PG, Kanclerz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Marek Langowski, prof. Marcin Gruchała rektor GUM, prof. Janusz Zarębski rektor Akademii Morskiej.

 

t00064485

Odznaczeni Przewodniczący. Od lewej: Zbigniew Canowiecki, Jan Zarębski, Kazimierz Lewandowski, Jerzy Kopik, Jan Klapkowski.

 

Galę poprowadził Piotr Świąc z TVP, którego wspomagali gospodarze uroczystości – prezydent Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki oraz prezes tej organizacji, Jerzy Jerkiewicz.

 

„Minęło 25 lat. Ten czas to tysiące naszych spotkań, narad, konferencji, sympozjów” – powiedział Zbigniew Canowiecki. „To także historia setek wspaniałych ludzi, którzy budowali naszą organizację (…). Gdański Związek Pracodawców powstawał w okresie przemian ustrojowych: zmian politycznych i gospodarczych, a więc w okresie, na który czekało wiele milionów Polaków. Ruszyliśmy do zmian w naszych firmach, dostosowując je do wymagań nowego ustroju. Wielu z nas postanowiło rozpocząć działalność na własny rachunek. Mieliśmy swoje marzenia i potrafiliśmy się wokół nich zjednoczyć. Zakładaliśmy izby gospodarcze, związki pracodawców, kluby biznesu”.

 

Wśród orędowników tych przemian znajdowali się między innymi byli prezydenci RP – Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, dlatego też Pracodawcy Pomorza postanowili przyznać im tytuły Honorowego Pracodawcy 25-lecia. Lech Wałęsa otrzymał tytuł za szczególny wkład w zmianę ustroju gospodarczego po 1989 roku, za otwarcie Polski na gospodarkę wolnorynkową wyzwalającą inicjatywę i konkurencję, co w konsekwencji umożliwiło rozwój polskich przedsiębiorstw i stały wzrost gospodarczy. Aleksander Kwaśniewski – za otwarcie Polski na świat, wprowadzenie do Unii Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji gospodarczych, co sprzyjało rozwojowi kraju oraz włączeniu się polskich firm w europejski system gospodarczy i niosło rozwój technologiczny i stały wzrost eksportu. Bronisław Komorowski zaś – za konsekwencję i determinację w inicjowaniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce, za dostrzeżenie problemów demograficznych, społecznych i rodzinnych związanych z przyspieszeniem gospodarczym kraju oraz za podejmowanie inicjatyw ustawowych w tym zakresie.

t00064456

Od lewej: Jerzy Jerkiewicz prezes Pracodawców Pomorza, Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego, Mirosław Pobłocki prezydent Tczewa, Witold Namyślak burmistrz Lęborka, Zbigniew Canowiecki prezydent Pracodawców Pomorza, Janina Kwiecień starosta kartuski i Jacek Karnowski prezydent Sopotu.

 

W trakcie uroczystej Gali Pracodawców Pomorza odznaczenia otrzymały liczne osobistości oraz instytucje. Byli wśród nich politycy: Bogdan Borusewicz – poseł, marszałek Senatu, Katarzyna Hall – była posłanka i minister edukacji, Jan Kozłowski – były prezydent Sopotu i marszałek województwa pomorskiego, Ryszard Jan Kurylczyk – były wojewoda pomorski, Janusz Lewandowski – były poseł i komisarz europejski, Henryk Ogryczak – były prezes Stoczni Gdynia i Centromoru, pełnomocnik ds. przemysłu stoczniowego, Paweł Orłowski – były wiceprezydent Sopotu i poseł oraz Edmund Wittbrodt – były rektor PG, minister edukacji i senator RP.

 

Wśród odznaczonych nie mogło zabraknąć budowniczych organizacji, byłych przewodniczących Gdańskiej Rady Dyrektorów i Gdańskiego Związku Pracodawców: Henryka Pilarskiego, Jana Klapkowskiego, Jerzego Kopika, Kazimierza Lewandowskiego, Jana Zarębskiego i Zbigniewa Canowieckiego.

 

Odznaczeni zostali również samorządowcy, uczelnie wyższe oraz pomorskie media.

 

Jubileuszowy wieczór uświetnił program artystyczny: wystąpił Ireneusz Wojtczak z zespołem instrumentów dętych, Magdalena Gruszczyńska (sopran) wykonała Arię Kleopatry z opery Juliusz Cezar, a Leszek Skrla (baryton) zaprezentował utwór The Impossible Dream.

DSC 0412 0409

Aleksander Kwaśniewski składa życzenia urodzinowe jubilatowi Lechowi Wałęsie.

 

DSC 0451 0448

Prezydent Lech Wałęsa kroi urodzinowy tort.

 

t00064487

Od lewej: Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego i Zbigniew Canowiecki prezydent Pracodawców Pomorza.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl