Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Technologia dla europejskich sieci handlowych

b gawin

 

Sescom SA z Gdańska utrzymuje technicznie placówki sieci handlowych w Europie. Wkrótce będzie do tego wykorzystywać swoją nową platformę analityczną SES BI, która wesprze procesy zarządcze w sklepach sieciowych.

 

Nowością będzie zastosowanie w platformie rozwiązań klasy Business Intelligence. Umożliwią one automatyczne badanie zależności pomiędzy różnorodnymi czynnikami wpływającymi na placówki, takimi jak np. zużycie energii, dane techniczne czy finansowe. W rezultacie powstaną rekomendacje przyszłych działań zarządczych, inwestycyjnych oraz serwisowych.

 

Projekt jest wsparty dotacją Komisji Europejskiej dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzi go multidyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów z Sescom oraz ekspertów zewnętrznych, w tym naukowców.
– Nasz cel, to dostarczyć klientom nowe narzędzie do kompleksowego zarządzania placówkami, w tym budżetowania, planowania inwestycji oraz prac serwisowych. Będzie ono wspierało usługę Sescom Intelligence, polegającą na szerokim wykorzystaniu analiz danych do zarządzania sieciami – mówi Bartłomiej Gawin, IT Director w Sescom i kierownik zespołu projektowego.
Opracowano już studium wykonalności platformy, które powstało według standardu TELOS. Dokładnej analizie poddano jej aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne, operacyjne i organizacyjne. Zbadano m.in. możliwości komercjalizacji, zapotrzebowanie rynku, potencjalnych użytkowników oraz wymogi IT dla nowego narzędzia.

 

– Powstał już prototyp platformy SES BI. Teraz przygotowujemy wniosek o dofinansowanie w ramach drugiej fazy programu Horyzont 2020 na działania bezpośrednio związane z wytworzeniem gotowej platformy i jej komercjalizacją – przedstawia dalsze plany Bartłomiej Gawin.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl