POWRÓT/WSTECZ
Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej powstanie w Rumi Kadry dla morskich farm wiatrowych

 

Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej powstanie w Rumi
Kadry dla morskich farm wiatrowych

O farmach wiatrowych w Polsce już się nie tylko mówi – powstają konsorcja, porozumienie, inicjatywy, plany inwestycyjne. Pojawiają się konkretne kwoty. 


Ostatnio KE zatwierdziła polski program o wartości 22,5 mld euro wspierający morskie farmy wiatrowe. Na port instalacyjny w Gdyni dla projektów offshore rząd zaplanował inwestycję wartą 435 mln euro, jak poinformował Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w Uniwersytecie Morskim. „Gdynia może stać się doliną offshore” – twierdzi prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego.

Pomorskie dla morskiej energetyki 
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano w ubiegłym roku deklarację o powołaniu platformy współpracy firm i instytucji zainteresowanych rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku”. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie to zostało zapoczątkowane przez spółkę Rumia Invest Park. To właśnie tutaj ma powstać Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. Sygnatariuszami porozumienia zostali m.in. samorząd województwa pomorskiego, Gdynia i Rumia oraz gmina Kosakowo. Stronę naukową reprezentować będą m.in. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Instytut Energetyki Instytut Badawczy. Partnerami będą także Euroregion Bałtyk i Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Wśród sygnatariuszy są także Pomorski Fundusz Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Organizacja Pracodawcy Pomorza.

Rumia wykształci kadry
„Rumia również włączyła się aktywnie w pomorską inicjatywę współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” – mówi Agnieszka Rodak, prezes Zarządu Rumia Invest Park i uzasadnia to mocnymi argumentami: Rumia położona jest w sąsiedztwie Gdyni, gdzie ma być port instalacyjny dla polskich farm wiatrowych. W pobliżu są też małe porty, które będą portami serwisowymi. Do wykonywania prac instalacyjnych i serwisowych potrzebni są specjaliści, którzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. „W tym celu zamierzamy utworzyć Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej” – wyjaśnia prezes Agnieszka Rodak. Centrum będzie spełniało przede wszystkim funkcję szkoleniową. Ale nie tylko – będzie tu również przestrzeń na prace analityczno-badawcze, konferencje i spotkania. Ważną częścią aktywności będzie promocja morskiego offshore i upowszechnianie wiedzy nt. funkcjonowania sektora. I rzecz najważniejsza: integracja podmiotów odpowiadających za przygotowanie rynku pracy dla offshore. 

HUB dla firm szkoleniowych
„Centrum ma być HUB-em edukacyjno-treningowym w którym spotykają się instytucje odpowiadające za edukację, szkolenia, trening, certyfikację, miejscem dialogu z branżą wiatrową oraz podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw” – mówi Paweł Wróbel zajmujący się uruchomieniem Centrum. Uzasadnia to tym, że obecnie szacuje się, że do instalacji i serwisowania polskich farm wiatrowych potrzeba będzie kilka tysięcy osób, a w całej branży związanej z morskim offshore pracę znajdzie od 40 do 60 tysięcy osób. 
„Wspieramy wszelkie inicjatywy i małe porty” – powiedział Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego na majowym spotkaniu Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, podkreślając, że Urzędowi Marszałkowskiemu zależy na tym, by w regionie powstawały atrakcyjne miejsca pracy związane z budową farm wiatrowych.

„Ponad pół roku temu, dzięki inicjatywie Burmistrza Rumi, powołaliśmy Pomorską Platformę Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, gdyż jako województwo pomorskie chcemy dobrze przygotować się do inwestycji w offshore, które w ciągu najbliższych kilkunastu lat zmienią naszą energetykę. Obszar polskich wód terytorialnych okalających pomorskie Wybrzeże sprzyja rozwojowi morskich farm wiatrowych. Jest oczywiste, iż powstaną tu inwestycje typu offshore, którymi już dziś są zainteresowane inne państwa bałtyckie zgłaszające zainteresowanie m.in. odgrywaniem funkcji portów instalacyjnych oraz serwisowych względem farm wiatrowych polskiego wybrzeża. W takiej sytuacji należy zintegrować wysiłki sektora biznesu, samorządów terytorialnych oraz strony rządowej na rzecz zapewnienia gotowości polskiej strony dla aktywnego uczestnictwa w wyżej wymienionym procesie. Dotychczasowe funkcjonowanie Platformy uzmysłowiło wielu sygnatariuszom, jak ważna jest współpraca i otwartość. Jednym z kluczowych wyzwań jest przygotowanie rynku pracy – począwszy od edukacji szkolnej po specjalistyczne kursy. Dla realizacji tego celu potrzebne są konkretne projekty, które jako samorząd regionalny wspieramy – jednym z kluczowych jest budowa Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi” – podkreśla Leszek Bonna. 
Centrum znakomicie się wpisuje w ten postulat, bo będzie zlokalizowane na terenach inwestycyjnych miasta Rumii, sąsiadujących z Portem w Gdyni. Pozwoli to na budowę specjalistycznego zaplecza, w tym poligonu do ćwiczeń na wysokościach, p.poż. itd. Chodzi o zapewnienie kompletnego zaplecza do szkolenia obsługi morskich farm wiatrowych. 

Burmistrz wspiera inicjatywę
„Wiążemy swój rozwój z branżą morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestorom oferujemy nasze tereny przemysłowe zlokalizowane w sąsiedztwie gdyńskiego portu. Jesteśmy zdeterminowani do budowy Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, to jeden z naszych priorytetowych projektów. Chcemy stworzyć centrum, które będzie szkolić kadry niezbędne do budowy farm wiatrowych oraz ich utrzymania. To szansa na bardzo dużą liczbę wysoko wynagradzanych miejsc pracy, dlatego zależy nam, aby zarówno nasza młodzież, jak i osoby pracujące w innych branżach, miały możliwość skorzystania z tej okazji” – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

W niedawno ogłoszonej przez Zjednoczoną Prawicę koncepcji „Polskiego Ładu” zapowiedziano, że niedługo rozpoczniemy budowę pierwszych farm wiatrowych na morzu. Już dzisiaj potrzebne są więc kadry o różnych specjalnościach i kompetencjach. W polskiej strefie ekonomicznej na planowanych akwenach można będzie zainstalować urządzenia morskich farm wiatrowych o mocy od 6 do nawet 10 GW do 2030 r. Są więc perspektywy dla firm instalacyjnych i firm szkoleniowych, które będą działać w Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. 

Marek Grzybowski
 

Agnieszka Rodak podpisuje deklarację offshore.

Michał Pasieczny składa podpis na deklaracji offshore.

 

POWRÓT/WSTECZ