POWRÓT/WSTECZ
Bezpiecznie i efektywnie  Leczenie przepuklin w Diamond Clinic


Bezpiecznie i efektywnie 
Leczenie przepuklin w Diamond Clinic

Zapraszamy do świata chirurgii, gdzie dr n. med. Kamil Bury, specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej leczy również przepukliny. W jego codziennej pracy w Diamond Clinic, precyzja i empatia idą w parze, tworząc fundamenty opieki, której celem jest nie tylko uzdrawianie, lecz także niesienie wsparcia pacjentom zmagającym się z tymi schorzeniami.

Jest Pan absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizował się Pan w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, uzyskując dyplom chirurga ogólnego i naczyniowego.
Tak, dokładnie. Studia medyczne ukończyłem na wydziale lekarskim w Gdańsku. Od razu po zakończeniu studiów rozpocząłem specjalizację w Klinice Chirurgii Ogólnej. Tam trafiłem do kółka chirurgicznego, które działało przy Klinice Chirurgii Ogólnej, i właśnie od tego momentu mogę powiedzieć, że zaszczepiła się we mnie miłość do przepuklin. Ziarenko szczególnego zainteresowania tą specjalizacją zostało zasiane. Doświadczyłem pierwszych szlifów naukowych, ogólnochirurgicznych oraz pierwszych zabiegów, mniejszych czy też większych porażek, które zawsze uczą, jak i oczywiście sukcesów. Następnie otworzyłem przewód doktorski oraz specjalizację z chirurgii ogólnej. Wspólnie z zespołem przepuklinowym stawialiśmy pierwsze kroki, otwieraliśmy drzwi, aby wdrażać nowoczesną chirurgię przepuklin, ale też zarażać niezmiernie istotnym, nowoczesnym podejściem do chirurgii przepuklin. Jestem między innymi współautorem jednej z klasyfikacji wytycznych postępowania, które są uznawane za standard leczenia zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Odbył Pan liczne staże zagraniczne. Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z praktyką chirurgiczną w ramach tych wyjazdów. Co uważa Pan za najbliższą przyszłość w chirurgii?
To prawda, miałem okazję uczestniczyć w niezliczonych zagranicznych stażach i kursach. Dzięki nim mogłem poszerzyć moje portfolio zabiegów o chirurgię małoinwazyjną, żylną, oraz zdobyć umiejętność wykonywania USG i badań dopplerowskich. Uczestnictwo w wielu konferencjach medycznych i kongresach również pozwoliło mi na wymianę doświadczeń oraz udział w licznych pracach koncepcyjnych – od pomysłu do realizacji. Dzięki tym wyjazdom jestem również współwłaścicielem dwóch patentów: jednego z dziedziny kardiochirurgii, a drugiego związanego z przepuklinami.
Brałem także udział w misjach medycznych do Ghany i Ukrainy, gdzie przeprowadzałem liczne operacje. Te doświadczenia pokazały mi, jak inaczej można patrzeć na medycynę. Misje dały mi nowe spojrzenie na wiele kwestii, uświadomiły mi, że nie zawsze potrzebne są zaawansowane technologie, a najważniejszy jest pacjent, jego potrzeby i umiejętne ich dostrzeganie.
Co do przyszłości chirurgii, widzę ją w asyście robota, wspomaganiu robotycznym, rekonstrukcjach 3D oraz fuzji obrazów. Nowoczesne technologie, takie jak chirurgia robotowa, czy też materiały, takie jak personalizowane siatki, przyczynią się jeszcze bardziej do poprawy bezpieczeństwa i efektywności operacji.

Specjalizuje się Pan w leczeniu wszystkich typów przepuklin i defektów przedniej ściany brzucha. Nazywają Pana „Mistrzem przepuklin”. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem?
Można być ekspertem w swoim zawodzie, jednak termin „mistrz przepuklin” może być interpretowany różnie. Pytanie brzmi, jakie kryteria definiują to mistrzostwo? To nie tylko rywalizacja o bycie lepszym czy gorszym, ale także określenie, jakie kryteria uznajemy za istotne. Czy to liczba operacji, zadowolenie pacjentów czy inne czynniki? Dlatego unikam określania siebie jako mistrza. Medycyna, zwłaszcza chirurgia, nauczyły mnie pokory. Brak pokory oraz uznawanie siebie za nieomylnego czy niezastąpionego prowadzi szybko do upadku, do zderzenia ze ścianą. Uczę się od innych, którzy są wzorcami w mojej dziedzinie. Doświadczenie, które zdobywamy w salach operacyjnych, jest bezcenne i niezastąpione. To właśnie tam, w praktyce, uczymy się najwięcej, także na własnych błędach.
Osobiście uznaję za mistrzów tych, którzy potrafią otwarcie mówić o swoich porażkach i błędach, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Dążę do perfekcjonizmu, ale nie uważam się za perfekcjonistę. Perfekcjonizm może prowadzić do frustracji, natomiast dążenie do perfekcji jest dla mnie drogą rozwoju. Nie jestem nieomylny ani nie uważam się za najlepszego, ale staram się ciągle rozwijać i uczyć od innych. Szanuję ludzi, od których mogę się wiele nauczyć, i zawsze będę doceniał ich wiedzę oraz doświadczenie.

Proszę powiedzieć, jakie są wyniki leczenia przepuklin i czy w chirurgii przepuklin stosuje się leczenie małoinwazyjne? 
Medycyna, zwłaszcza w dziedzinie zabiegowej, podlegała pewnym przekonaniom, które można nazwać „starą szkołą”. W tamtym czasie pacjent często był traktowany bardziej jako „przypadek medyczny” niż jednostka potrzebująca wsparcia. Niedawne zmiany w podejściu do medycyny podkreślają jednak znaczenie pacjenta jako indywidualnej jednostki. W Diamond Clinic skupiamy się na pacjencie, jego preferencjach oraz celach leczenia. Zwracamy uwagę na holistyczne podejście do każdego przypadku, aby nie tylko leczyć schorzenie, ale także pomóc pacjentowi w poprawie jego samopoczucia i samooceny.
W kontekście wyników leczenia przepuklin, istnieje wiele rodzajów przepuklin. Przepuklin pachwinowych jest najwięcej. Wśród nich wyróżniamy m.in. przepukliny udowe czy zasłonowe. Jest też cała grupa przepuklin brzusznych – to te, które dotyczą przedniej jamy brzusznej, jak np. przepuklina pępkowa czy też rozejście kresy białej. Są również przepukliny pooperacyjne. Każda z tych przepuklin może być pierwotna czy też nawrotowa. Naszą priorytetową zasadą jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględniając rodzaj przepukliny oraz ogólne zdrowie pacjenta. W zależności od potrzeb pacjenta, proponujemy leczenie zarówno małoinwazyjne, jak i inwazyjne, zawsze kierując się najlepszym interesem pacjenta. Dążymy do tego, aby nasze podejście było elastyczne i uwzględniało wszystkie czynniki, takie jak choroby współistniejące czy preferencje pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę i najlepsze możliwe leczenie.

Czy w Diamond Clinic można zoperować każdą przepuklinę?
Tak, w Diamond Clinic możemy leczyć wszystkie typy przepuklin. Odpowiednio klasyfikujemy rodzaj przepukliny i dostosowujemy odpowiednią metodę leczenia. Naszym najważniejszym priorytetem jest pacjent, dlatego też – patrząc całościowo na jego potrzeby – proponujemy konkretne rozwiązanie. Może to być operacja nieinwazyjna laparoskopowa lub operacja inwazyjna, w zależności od indywidualnych cech i preferencji pacjenta. Staramy się unikać utartych schematów i podejmować decyzje w oparciu o indywidualne potrzeby każdego pacjenta. Medycyna, w tym chirurgia, to sztuka, która wymaga elastycznego podejścia do każdego przypadku. Pacjent z tą samą przepukliną co inny pacjent może wymagać różnego podejścia, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty jego zdrowia. W naszej klinice zawsze projektujemy indywidualny proces leczenia, by zapewnić kompleksową opiekę i być gotowym na wszelkie ewentualności.

Ile czeka się w Diamond Clinic na taki zabieg?
Czas oczekiwania na zabieg w Diamond Clinic zależy od wielu czynników i jest to zawsze bardzo indywidualna kwestia. Proces przygotowania do operacji obejmuje indywidualne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czas na odpowiednie przygotowanie pacjenta. Staramy się możliwie zminimalizować czas oczekiwania na konsultację, tak aby móc jak najszybciej zaopiekować się pacjentem i dostosować do niego proces leczenia. Termin zabiegu zawsze dopasowujemy do preferencji pacjenta i oczywiście stanu zaawansowania problemu, z którym do nas przychodzi. 
Wszystkie elementy muszą być odpowiednio zorganizowane i zabezpieczone, co zapewnia płynny przebieg operacji. Nasz cel to zaplanowanie zabiegu tak, aby wszystko przebiegało zgodnie z ustalonym planem – od przyjęcia pacjenta, przez wykonanie operacji, aż po proces rekonwalescencji. Dążymy do tego, aby każdy zabieg był przeprowadzony w sposób bezpieczny i skuteczny.

Diamond Clinic to dla Pana...?
Diamond Clinic to dla mnie więcej niż tylko miejsce pracy – to drugi dom. Dzięki podobnym wartościom, które wyznajemy, takim jak dążenie do perfekcji, ciągły rozwój oraz priorytetowe traktowanie pacjenta, czuję się tutaj jak w rodzinie. W Diamond Clinic kładziemy duży nacisk na medycynę opartą na faktach i doświadczeniu, co pozwala nam zapewnić pacjentom kompleksową i skuteczną opiekę.

Najważniejszą rzeczą dla nas jest pacjent, dlatego każdego traktujemy w sposób indywidualny i podmiotowy. Sprawiamy, że pacjent jest architektem swojego procesu leczenia, dlatego też angażujemy go aktywnie w podejmowanie decyzji dotyczących jego zdrowia i leczenia.

Rozmawiała Zdzisława Mochnacz

 

 

 

 

 

POWRÓT/WSTECZ