POWRÓT/WSTECZ
MBA się opłaca


MBA się opłaca
Rozmowa z Jolantą Szydłowską, prezeską Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

 

Dlaczego MBA się opłaca?
Opłaca się, bo inwestycja we własny rozwój zawsze jest najlepszą inwestycją. Dyplom Executive MBA to nie tylko prestiż i potwierdzenie menedżerskiej wiedzy. Dla świadomych uczestników programów MBA istotne jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji i nadążanie za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu. Ważna jest możliwość bezpośredniej konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych z doświadczeniami innych menedżerów, dlatego bezcenne są relacje nawiązane z uczestnikami programu. Niezwykle ważne jest uporządkowanie wiedzy i poszerzenie jej w tych obszarach, którymi nie zarządzają. Dla dużej grupy zainteresowanych MBA znaczący wymiar mają efekty uzyskania dyplomu – zdobyta podczas studiów praktyczna wiedza otwiera drogę do awansu, a co za tym idzie: do wyższych zarobków. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, które regularnie prowadzi firma Sedlak & Sedlak, wynika, że w 2022 roku mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wyniosła 14 tys. PLN, przy czym 25 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 20 407 PLN, a 10 proc. najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 29 tys. PLN. Najlepiej zarabiający dyrektorzy generalni z dyplomem MBA otrzymywali ponad 33 tys. PLN, dyrektorzy ds. sprzedaży ponad 27 690 PLN, a kierownicy projektu ponad 17 728 PLN. Według badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak rok wcześniej, magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie bez tego dyplomu. 

Czego – jakiego rodzaju wiedzy – oczekują uczestnicy programów Executive MBA?
Programy MBA powstały jako forma edukacji i wymiany wiedzy kierowana do doświadczonych menedżerów. Jednak zupełnie inne potrzeby i oczekiwania mieli słuchacze w pierwszych latach istnienia GFKM, inne mają teraz. Pierwotnie chodziło głównie o wiedzę zarządczą i ekonomiczną, która w latach 90. dopiero docierała do Polski. Obecnie nasi słuchacze oczekują głównie inspiracji, możliwości analizowania tzw. cases. Chcą indywidualizacji i konkretnych rozwiązań, które wzniosą efektywność ich działania na wyższy poziom. Istotne jest też przygotowanie do zarządzania w czasach zmiany, niepewności, nowych technologii. Na znaczeniu zyskują także kompetencje związane z budowaniem relacji i komunikacją. Zapomnijmy o nudzie wielogodzinnych wykładowych maratonów. Najlepsze programy oferują praktyczną, warsztatową formę. 
Odpowiadając na potrzebę zindywidualizowanego procesu rozwojowego, oferujemy naszym słuchaczom między innymi: analizę ich predyspozycji menedżerskich i przywódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, spotkania coachingowe, spotkania z ciekawymi osobowościami, sesje w zagranicznych uczelniach partnerskich i wiele innych. W GFKM w tym procesie wykorzystujemy m.in. cenioną przez biznes metodykę MindSonar, dostarczającą konkretną wiedzę o wartościach i przesłankach, które decydują o stylu myślenia i sposobie działania. To jedyne narzędzie, które dynamicznie podpowiada optymalną strategię osiągania celów. Praktyczny aspekt kształcenia zapewnia wykorzystanie strategicznych gier symulacyjnych Marketplace. GFKM, jako pierwsza szkoła biznesu w Polsce, wprowadza też do swoich programów narzędzie CapsimInbox, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony umiejętności behawioralnych kształtujących liderów każdej firmy, takich jak przywództwo, rozwiązywanie problemów i komunikacja. Jest to symulowane środowisko poczty e-mail odzwierciedlające codzienną pracę menedżera, wymagające od niego wielu decyzji, a sposób ich realizacji zapewnia bezpośrednią informację zwrotną potrzebną do oceny braków w umiejętnościach oraz budowania unikalnych planów rozwoju.

Co jeszcze jest dla nich istotne?
Uczestnicy i uczestniczki programów Executive MBA GFKM cenią sobie wspomnianą już możliwość konfrontacji własnych doświadczeń z innymi praktykami. Statystyki GFKM pokazują, że zdecydowana większość słuchaczy i słuchaczek – ponad 80 proc. – jest w wieku od 31 do 50 lat. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne, a około 40 proc. ekonomiczne i biznesowe. Blisko 70 proc. reprezentuje firmy zatrudniające powyżej 249 osób, 22 proc. podmioty, w których liczba pracowników mieści się w przedziale 50–249. Praktykami biznesu są również nasi doświadczeni wykładowcy i trenerzy. Jest więc z kim dzielić się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami i od kogo czerpać doświadczenie i wiedzę.

Co nowego w programach MBA proponuje GFKM?
Największym zainteresowaniem od lat cieszą się nasze programy Executive MBA w języku polskim. Oferujemy je w aż siedmiu lokalizacjach: Gdańsk, Warszawa, Katowice, Białystok, Kielce, Płock, Zielona Góra oraz – od niedawna – również online. Jednocześnie dbamy również o to, by odpowiadając na potrzeby zainteresowanych studiami MBA proponować nowe programy. I tak, na przykład, od pewnego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie programami Executive MBA GFKM wśród obcokrajowców mieszkających i pracujących w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić programy w języku angielskim. Podobnie jak ma to miejsce w programach dwujęzycznych, zajęcia będą prowadzone m.in. przez zagranicznych wykładowców z europejskich uczelni biznesowych.
Naszą najnowszą propozycją jest program Executive MBA w Sporcie, który powstał we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Rekrutacja już trwa. Program jest odpowiedzią na potrzeby liderów i liderek świata sportu. To doskonała propozycja dla menedżerów i menedżerek pracujących na co dzień w klubach sportowych, firmach i instytucjach organizujących wydarzenia sportowe albo zarządzających zespołami, ośrodkami i obiektami sportowymi. Program da uczestnikom nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kompetencji z szeroko pojętego obszaru zarządzania. Pomoże również lepiej zrozumieć sportowy biznes, analizować i planować kierunki rozwoju klubów, ośrodków czy firm związanych ze sportem oraz wdrażać konkretne działania odpowiadające potrzebom organizacji. Jestem przekonana, że solidna dawka praktycznej wiedzy i konkretnych rozwiązań, które zaproponujemy słuchaczom, będą odpowiedzią na realne wyzwania kadry menedżerskiej w sporcie.
Inną, nową propozycją, wprowadzoną do naszej oferty w ubiegłym roku, jest program Executive MBA dający możliwość jednoczesnego uzyskania cenionych na całym świecie kwalifikacji ACCA. Realizujemy ten program we współpracy z Sopocką Akademią Nauk Stosowanych. Na rynku istnieje bogata oferta programów MBA i odrębnie traktowanych studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie kwalifikacji ACCA, ale dopiero połączenie tych ścieżek tworzy unikatową możliwość rozwoju i podniesienia kompetencji zawodowych. Nasz intensywny, dwuletni program obejmuje 680 godzin zajęć prowadzonych w języku angielskim. Biorąc pod uwagę możliwość jednoczesnego uzyskania zarówno tytułu MBA, jak i zwolnienia z części egzaminów ACCA (w ramach programu realizowanych jest 5 modułów o zaawansowanym poziomie, od F5 do F9), jest to atrakcyjna ścieżka dynamicznego i efektywnego rozwoju. Oferta jest interesująca dla menedżerów i menedżerek zainteresowanych awansem zarówno w obszarze ogólnym, jak również finansów, rachunkowości i audytu. Ambitnym daje możliwość skoncentrowania nauki w jednym programie. Dyplom MBA ACCA jest potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji. 

Dlaczego pracodawcy powinny inwestować w kształcenie liderów czy w ogóle pracowników?
Odpowiedź jest oczywista i podobna częściowo do tej, na pytanie o opłacalność studiów MBA. Inwestycja w kształcenie jest „odporna” na inflację, a programy edukacyjno-rozwojowe to niezbędny element rozwoju organizacji oraz zwiększania jej konkurencyjność na rynku. Niezależnie od sytuacji gospodarczej inwestycje w kształcenie – zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników wszystkich innych szczebli – powinny być priorytetem. Podnoszenie ich kompetencji to podnoszenie wartości firmy. W polityce Unii Europejskiej idea „uczenia się przez całe życie” (longlife learning – LLL) postrzegana jest jako konieczna do zachowania konkurencyjności całej gospodarki. Ostatnie globalne wydarzenia – wojna, pandemia, inflacja czy spowolnienie gospodarcze – sprawiły, że kadra menedżerska stanęła w obliczu większych niż zwykle wyzwań i ma znacznie więcej zadań. Podejmowanie decyzji, zarządzanie firmą, zespołami w warunkach dużej i dynamicznej zmienności rynku wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale też kompetencji miękkich. Trzeba umieć pozyskiwać i weryfikować informacje, sprawnie oceniać sytuację nie tylko przez pryzmat własnej organizacji, ale całego ekosystemu biznesowego i funkcjonujących w nim zależności, tak w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera efektywność zarządzania zespołem, komunikacji, motywowania, zarządzania zmianą czy rozwiązywania konfliktów.
Nie można zakładać, że wszystkie te kompetencje liderzy i liderki oraz ich zespoły zdobędą w praktyce biznesowej. Praktyka daje głębię doświadczenia, ale buduje też często błędne nawyki i fałszywe przeświadczenia. Dlatego musi jej towarzyszyć podnoszenie kompetencji, porządkowanie i zdobywanie wiedzy. Odpowiedzialność, która towarzyszy zarządzaniu, nie może opierać się na przekonaniach. Menedżer/menedżerka to profesja ogromnego wysiłku, obudowana trwającą całe życie nauką. 
Dobrze „skrojone” do potrzeb organizacji programy rozwojowe należy postrzegać w kategoriach opłacalnej inwestycji. W czasach wysokiej inflacji wiele osób zarządzających firmami zastanawia się, w co inwestować, co przełoży się na rozwój firmy. Wartościowy, kompleksowy program szkoleniowy czy programy MBA z zakontraktowaną ceną mogą okazać się najlepszą lokatą kapitału. Zmienności i niepewności obecnych czasów przeciwstawmy szybko reagującą, zwinną i wykształconą kadrę.

Dlaczego – myśląc o studiach Executive MBA czy programach rozwojowych w firmie – warto postawić na GFKM?
Jesteśmy jedną z największych, najbardziej doświadczonych i najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych wspierających rozwój menedżerów i menedżerek w Polsce. Jako pierwsi na Pomorzu i jedni z pierwszych w Polsce, 33 lata temu wprowadziliśmy programy MBA. Wzięło w nich udział już około 4000 menedżerów. I to nasi absolwenci oraz absolwentki, jako najlepsi ambasadorzy i ambasadorki, wskazują szczególnie silne strony GFKM: doświadczonych wykładowców, praktyczne prowadzenie zajęć, różnorodność zagadnień, poszerzanie perspektywy i zmianę sposobu myślenia, możliwość wymiany doświadczeń w grupach oraz niezawodną organizację. 

Na koniec – wiedząc, jak bliskie są Pani kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia, również w biznesie – muszę zapytać, jak liczbowo wygląda udział kobiet w programach MBA.
Kobiety stanowią zaledwie niespełna 24 proc. uczestników programów Executive MBA GFKM. Struktura płci na MBA odzwierciedla niewielką liczbę Polek na najwyższych stanowiskach w biznesie. W stu największych spółkach na Pomorzu funkcję prezesek pełni tylko sześć kobiet. Co więcej, w 41 na 100 firm, sklasyfikowanych w TOP 100 Pomorza, w zarządzie nie ma ani jednej kobiety! W spółkach giełdowych w Polsce kobiety stanowią tylko 6 proc. prezesów. A przecież najlepsze dla efektywnego działania firm jest połączenie sił i zarząd złożony zarówno z kobiet, jak i mężczyzn. Peterson Institute for International Economics, przy wsparciu EY przebadał 22 tysiące firm w 91 krajach. Okazało się, że jeśli udział kobiet w organach zarządzających wynosi co najmniej 30 proc., takie przedsiębiorstwa osiągają lepsze o 6 proc. wyniki finansowe. Z kolei z analiz McKinsey & Company, przeprowadzonych na próbie 200 firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wynika, że równość płci na wyższych stanowiskach daje aż o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski. 
Zachęcam więc, a wręcz apeluję do Pań – programy Executive MBA są też dla Was! Inwestujcie w siebie i domagajcie się od swoich przełożonych równych z mężczyznami praw nie tylko w kwestii awansów i wynagrodzeń, ale również w kwestii kształcenia na najwyższym menedżerskim poziomie i uczestnictwa w programach rozwojowych, a szczególnie w MBA.

 


Fot. Materiały własne

POWRÓT/WSTECZ