POWRÓT/WSTECZ
Skrzydła sukcesu Odlot w przyszłość 


Skrzydła sukcesu Odlot w przyszłość 
Rozmowa z Tomaszem Kloskowskim, prezesem Portu Lotniczego Gdańsk

Wywiad z prezesem Tomaszem Kloskowskim odkrywa tajemnice sukcesu, wyzwania przyszłości oraz marzenia związane z dalszym rozwojem tego kluczowego węzła komunikacyjnego. 
 
Panie Prezesie, jakie znaczenie ma dla regionu Pomorza 30-lecie powołania spółki Port Lotniczy Gdańsk?
Od momentu przejęcia kontroli nad lotniskiem przez władze samorządowe Gdańska, Gdyni i Sopotu 30 lat temu, Port Lotniczy Gdańsk stał się kluczowym ogniwem regionalnej infrastruktury komunikacyjnej. Wizja regionalnego rozwoju, która przyświecała temu posunięciu, jest niezaprzeczalnym czynnikiem kształtującym rozwój naszego regionu.

Czy patrząc wstecz na bogatą historię i osiągnięcia Portu Lotniczego Gdańsk, moglibyśmy poruszyć kwestię najbardziej pamiętnych sukcesów, jakie udało się osiągnąć przez te trzy dekady działalności?
W ciągu ostatnich 30 lat Port Lotniczy Gdańsk przeszedł niezwykłą metamorfozę, stając się jednym z najważniejszych ośrodków komunikacyjnych w Polsce. Permanentny rozwój, który obejmował m.in. rozbudowę terminali, dróg kołowania oraz inwestycje w nowoczesne technologie, to tylko niektóre z osiągnięć, które uczyniły z Gdańska strategiczny punkt na mapie europejskiego lotnictwa.

Z perspektywy prezesa, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi lotnisko w Gdańsku w obliczu dynamicznych zmian w sektorze lotniczym oraz regionalnej i globalnej sytuacji gospodarczej?
Obecnie jednym z głównych wyzwań jest utrzymanie tempa rozwoju lotniska w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku lotniczym oraz globalnych trendów gospodarczych. Naszym celem jest stworzenie warunków do dalszego wzrostu ruchu pasażerskiego, przyciągnięcie nowych linii lotniczych oraz rozbudowa infrastruktury, by sprostać rosnącym potrzebom podróżnych.

Jakie są główne cele i priorytety strategiczne Portu Lotniczego Gdańsk na najbliższe lata, biorąc pod uwagę zmieniający się krajobraz lotniczy oraz oczekiwania pasażerów i partnerów biznesowych?
Naszym priorytetem jest rozwój lotniska w kierunku coraz bardziej atrakcyjnego miejsca komunikacyjnego oraz biznesowego. Planujemy pozyskać nowe sieciowe przewoźniki, rozszerzyć ofertę bezpośrednich połączeń oraz kontynuować rozbudowę infrastruktury lotniskowej. Ponadto, koncentrujemy się na realizacji projektu Airport City Gdańsk, który ma przyczynić się do dalszego wzrostu regionu.

W jaki sposób Port Lotniczy Gdańsk stara się integrować z lokalną społecznością oraz wspierać inicjatywy społeczne i kulturalne w regionie?
Jesteśmy aktywnym partnerem lokalnej społeczności, angażując się w liczne projekty społeczne i kulturalne. Poprzez wsparcie dla lokalnych festiwali, inicjatyw sportowych oraz kulturalnych imprez staramy się wspierać rozwój regionu i poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Panie Prezesie, jeśli mógłby Pan wybrać jedno miejsce na świecie, do którego chciałby Pan zorganizować bezpośrednie połączenie z lotniska w Gdańsku, gdzie by to było i dlaczego?
Mimo globalnej zmienności rynku lotniczego, moim marzeniem jest nawiązanie bezpośredniego połączenia z Chinami. To kierunek, który otworzyłby nowe możliwości biznesowe i turystyczne dla naszego regionu, przyczyniając się do dalszego wzrostu gospodarczego i dywersyfikacji połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Gdańsk.

Zdzisława Mochnacz

fot. Materiały prasowe

 

 

POWRÓT/WSTECZ